Missie

Missie

De Maastrichtse Studentenraad tracht studenten in Maastricht een stem te geven door hun belangen te behartigen bij de politieke en instellingen. 

Visie

Door de dagelijkse problematiek van studenten bij bestuurlijk Maastricht in kaart te brengen kan onze stad een stuk studentvriendelijker worden. Zowel de co√∂peratieve als de activistische aanpak is hierbij van belang. 

Algemene Doelstellingen

  • Bewerkstelliging van genoeg betaalbare studentenhuisvesting
  • Bevordering van de integratie van studenten binnen de stad Maastricht
  • De omvang van psychische problemen onder studenten in kaart brengen
  • Bevordering van voldoende faciliteiten voor studenten binnen de stad Maastricht
  • Stimuleren van seksuele vrijheid en veiligheid onder studenten