Bestuur

Het bestuur van 2019 – 2020 bestaat uit:

Lou Maessen – Voorzitter
Benjamin Velge – Vicevoorzitter
Nancy Wagter – Secretaris
Daniël van den Broek – Penningmeester


Lou Maessen

Voorzitter

Portefeuilles: pers, politiek
msr-voorzitter@maastrichtuniversity.nl


Benjamin Velge

Vicevoorzitter

Portefeuilles: LSVb federatie, interne organisatie, medezeggenschap, ICT en Zuyd Hogeschool
msr-vicevoorzitter@maastrichtuniversity.nl


Nancy Wagter

Secretaris

Portefeuilles: communicatie en duurzaamheid
msr-secretaris@maastrichtuniversity.nl


Daniël van den Broek

Penningmeester

Portefeuilles: financiën, studentenhuisvesting
msr-penningmeester@maastrichtuniversity.nl