Bestuur

Het bestuur van 2019 – 2020 bestaat uit:

Lou Maessen – Voorzitter
Benjamin Velge – Vicevoorzitter
Nancy Wagter – Secretaris
Daniël van den Broek – Penningmeester


Lou Maessen

Voorzitter

Portefeuilles: pers, politiek
voorzitter@maastrichtsestudentenraad.nl


Benjamin Velge

Vicevoorzitter

Portefeuilles: LSVb federatie, interne organisatie, medezeggenschap, ICT en Zuyd Hogeschool
vicevoorzitter@maastrichtsestudentenraad.nl


Nancy Wagter

Secretaris

Portefeuilles: communicatie en duurzaamheid
secretaris@maastrichtsestudentenraad.nl


Daniël van den Broek

Penningmeester

Portefeuilles: financiën, studentenhuisvesting
penningmeester@maastrichtsestudentenraad.nl