Schrijvers archief msr

doormsr

Vrijwilligers voor commissies gezocht!

Huisvesting commissie

Als student in Maastricht kan het bijna onmogelijk zijn om een betaalbare kwaliteitskamer te vinden. Wil jij voor jezelf en je medestudenten in actie komen voor betere studentenhuisvesting? Meldt je dan aan voor de commissie huisvesting van de Maastrichtse Studentenraad! Binnen de commissie zul je:

  • Lobbyen bij gemeente, onderwijsinstellingen, verhuurders en alle andere stakeholders.
  • Werken aan beleid voor meer, beter en passendere studentenhuisvesting waarvoor budget beschikbaar is.
  • Studenten informeren over hun rechten om hun positie te versterken.
  • Eigen initiatieven ontplooien.

Stuur een CV en korte motivatie naar msr-penningmeester@maastrichtuniversity.nl

Commissie duurzaamheid

Maastricht heeft een actieve groene gemeenschap. Steeds meer studenten, winkeliers, politieke partijen en burgers maken tijd en geld vrij om zich in te zetten voor een duurzamer Maastricht. Als gevolg hiervan zijn er nu talloze werkgroepen, dagen, recycle acties en niet te vergeten de succesvolle klimaatsmars in Maastricht in het leven geroepen.
Wij juichen al deze initiatieven toe, echter kunnen wij meer bereiken als we als één front in Maastricht onze krachten bundelen. Om gezamenlijk met een stem tegen de gemeente en onderwijsinstellingen te spreken. Om dit te bereiken richt de MSR de commissie duurzaamheid op.
Wil jij meedoen om de samenwerking te bevorderen en Maastricht duurzamer te maken? Solliciteer nu naar een positie binnen de DuCo van de MSR!

Stuur een cv en korte motivatie naar msr-secretaris@maastrichtuniversity.nl

doormsr

Maastrichtse Studentenraad

Wij zijn er voor studerend Maastricht!

doormsr

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur voor 2019/2020 is bekend!
Ze stellen zich graag voor:

Lou Maessen – Voorzitter

Hallo daar medestudenten! 
Ik ben Lou Maessen, derdejaars student European Studies en dit jaar voorzitter van de MSR. Als 26 jarig fosiel ben ik het merendeel van het afgelopen decennium politiek actief geweest. Wat steeds opviel was de zware ondervertegenwoordiging van studenten in de Maastrichtse gemeente. Ondanks dat wij met 10.000 inwonenden en 20.000 studenten een belangrijk onderdeel van Maastricht vormen worden onze belangen systematisch genegeerd.  Daarom wil ik het komende jaar gebruiken om studenten politiek te activeren en organiseren om voor onze gezamenlijke belangen op te komen.
Heb jij een probleem, oplossing of voorstel? Mail me dan vooral op msr-voorzitter@maastrichtuniversity.nl!


doormsr

LSVb

Sinds zaterdag 29 juni zijn wij als Maastrichse Studentenraad aspirant-lidbond van de Landelijke Studentenvakbond. Dit is een mooie prestatie waar wij zeer trots op zijn. Het toont aan dat wij als MSR sterker voor studerend Maastricht willen opkomen en daar ook werk van willen maken.

Komend jaar gaan wij als MSR gebruiken om de organisatie dus ook te versterken. We zijn voornemens, naar voorbeeld van andere lidbonden, te democratiseren. Dit wil zeggen dat wij van de stichting een vereniging willen maken, waarvan alle stakeholders van ons lid kunnen worden.

doormsr

Rapport enquête en position paper studentenhuisvesting

Eind 2018 en begin 2019 heeft de MSR zich bezig gehouden met het verspreiden van een enquête onder studenten over huisvesting. De resultaten hebben wij nu in een rapport gepubliceerd, samen met een position paper over dit onderwerp. Klik de linkjes om ze te lezen! 

doormsr

Stadsronde woningsplitsing en -omzetting

Dinsag 6 november was de MSR aanwezig bij de stadsronde over woningsplitsing en -omzetting. Onze Political Officer, Rowan van der Broeck, sprak daar namens de MSR en heeft daarmee de Observant gehaald. Leest het nu op de website van de Observant! Heb je vragen of suggesties over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.