Board

The board of 2019 – 2020:

Lou Maessen – President
Benjamin Velge – Vice President
Nancy Wagter – Secretary
Daniël van den Broek – Treasurer


Lou Maessen

President

Portefeuilles: pers
msr-voorzitter@maastrichtuniversity.nl


Benjamin Velge

Vice President

Portefeuilles: LSVb, interne organisatie, medezeggenschap, ICT en Zuyd Hogeschool
msr-vicevoorzitter@maastrichtuniversity.nl


Nancy Wagter

Secretary

Portefeuilles: communicatie
msr-secretaris@maastrichtuniversity.nl


Daniël van den Broek

Treasurer

Portefeuilles: financiën
msr-penningmeester@maastrichtuniversity.nl